آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (م)

 در آموزش خط خودکاری نستعلیق

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (م)

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار یکی از اهداف سایت خوش خطی می باشد که به هنرجویان و هنر آموزان گرامی خدمات مختلفی ارائه می دهد، همچنین ارائه سرمشق های خط تحریری و برنامه آموزش خوشنویسی با خودکار جزو سرفصل های کاری این موسسه می باشد.

پکیج آموزش خط تحریری سایت خوش خطی از لحاظ محتوای آموزشی و ساعت آموزش در ایران کاملترین مجموعه بوده و همانند و مشابهی ندارد جهت تهیه این مجموعه میتوانید از فروشگاه سایت خوش خطی اقدام به خرید کنید.

آموزش خوشنویسی با مداد آموزش نوشتن حرف (م):

حرف (م) مانند سایر حروف زبان فارسی دارایدو شکل جدا و متصل میباشد که در حالت جدا با سه حرکت نوشته میشود

آموزش خط تحریری نوشتن م جدا

حرکت اول : شبیه خط تیره مورب است

آموزش خط تحریری نوشتن حرکت اول م جدا

حرکت دوم: این حرکت شبیه به یک نیمه هلال است

آموزش خط تحریری حرکت دوم م جدا

حرکت سوم: دم میم می باشد که یک حرکت عمودی همراه با انعطاف خاصی است

آموزش خط تحریری نوشتن حرکت سوم م

نکته: ارتفاع دم میم تقریبا سه برابر اندازه حرکت دوم آن است

آموزش خط تحریری اندازه ارتفاع دم میم

حرف (م) متصل در اول کلمه:

دارای سه شکل مختلف میباشد

اشکال مختلف م متصل در اول کلمه

شکل اول :

این شکل شبیه (م) جداست و با دو حرکت نوشته میشود

آموزش خط تحریری شکل اول میم جدا

کاربرد: قبل از حروف (ح) و (م) و (ی) و (ه وسط) 

آموزش خط تحریری نوشتن م متصل حالت اول

آموزش خط تحریری کاربردهای م متصل نوع اول

نکته: جهت حرکت اول و دوم این شکل به تناسب حرف بعد قدری متفاوت است

آموزش خط تحریری نکات نوشتن م متصل

شکل دوم:

شکل دوم به (م) گرد معروف است که با یک حرکت دورانی قلم نوشته میشود 

آموزش خط تحریری نوشتن م گرد

کاربرد: قبل از (الف) و (د) و (ک بزرگ و الفی) و (ل) و دندانه شاخص و (ه آخر) نوشته میشود

آموزش خط تحریری نوشتن کاربردهای م گرد

شکل سوم: 

این شکل شباهتی به (م) جدا دارد و با دو حرکت نوشته میشود

آموزش خط تحریری نوشتن م در حالت جدا

کاربرد: قبل از سایر حروف و قبل از دندانه ها و کشیده ها و (ی)

آموزش خط تحریری کاربرد های میم جدا سوم

نکته: اتصال این شکل به حروف بعد به اشکال مختلفی انجام میشود

آموزش خط تحریری نوشتن م متصل و کاربردهای آن

آموزش خط تحریری (م) متصل در وسط کلمه:

(م) متصل در وسط کلمه دارای دو شکل می باشد 

آموزش خط تحریری نوشتن اشکال م در وسط کلمه

شکل اول: 

شکل اول (م) با دو حرکت نوشته میشود

آموزش خط تحریری نوشتن شکل اول کلمه م متصل وسط کلمه

کاربرد: ثبل از همه حروف و همه موارد

آموزش خط تحریری کاربرد م متصل در وسط کلمه

نکته: در انتهای کشیده ها از این شکل استفاده میشود 

آموزش خط تحریری کاربرد م متل در قبل از کشیده ها

نکته: اتصال این شکل به حروف بعد به اشکال مختلفی انجام میشود

آموزش خط تحریری نوشتن و کاربد م وسط کلمه به حروف دیگر

شکل دوم: 

شکل دوم حرف (م) با دو حرکت نوشته میشود

آموزش خط تحریری نوشتن شکل دوم (م) متصل

کاربرد: قبل از (الف) و (د) و (ک بزرگ و الفی) و دندانه شاخص و (ه آخر) می باشد

آموزش خط تحریری کاربرد م وسط کلمه در حالت دم

نکته: قبل از حروف مذکور از هر دو شکل استفاده میشود

آموزش خط تحریری نوشتن کاربرد م وسط کلمه در هر دو شکل

آموزش خط تحریری (م) متصل در آخر کلمه:

دارای دو شکل است

آموزش خط تحریری نوشتن (م) متصل آخر کلمه

شکل اول:

شکل اول (م) معمولی است که کاملا شبیه (م) جداست با همان توضیحات و ویژگی های (م) در حالت جدا و کاربرد آن در انتهای همه کلمات به جز کشیده ها می باشد

آموزش خط تحریری نوشتن م متصل آخر کلمه

شکل دوم:

شکل دوم (م) را به دم اسبی میشناشند که با (م) جدا قدری متفاوت است 

آموزش خط تحریری نوشتن م دم اسبی

کاربرد: این شکل فقط در انتهای کشیده ها به کار گفته میشود

آموزش خط تحریری کاربرد م دم اسبی

 

برخی مطالب و شکل های ذکر شده در آموزش بالا برگرفته شده از کتاب دانشنامه آموزش خط تحریری می باشد.

khoshkhati-telegram 

پرداخت و دانلود

[box type=”success” align=”right” ] آموزش جامع خط تحریری و خوشنویسی با خودکار (دانلود کل مجموعه)

دانلود دوره مقدماتی مجموعه آموزش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار

فرمت: تصویری + jpg قابل پخش بر روی موبایل، تبلت، کامپیوتر و دستگاه پلیر خانگی

حاوی بیش از ۳۸۰ دقیقه ( ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه) فیلم آموزشی

۱٫۲۸ گیگابایت فایل آموزشی فقط بیست و نه هزارتومان!

290,000 ریال – خرید

[/box]

لیست کامل دروس آموزش خط تحریری رایگان سایت خوش خطی

[toggle title=”آموزش نقطه و قواعد و قوانین نقطه” state=”close” ]

آموزش خط تحریری قوائد نگارش نقطه در خوشنویسی ( جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف الف در خوشنویسی و خط تحریری” state=”close” ]

آموزش حرف الف در خوشنویسی و خط تحریری (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (ب پ ت ث) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار آموزش حرف ب (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=” آموزش حرف (ج چ ح خ ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ح (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=” آموزش حرف (د ذ ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (د) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=” آموزش حرف (ر ز ژ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و اموزش خوشنویسی با خودکار حرف (ر) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (س ش) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (س) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=” آموزش حرف ( س ش کشیده) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و اموزش خوشنویسی با خودکار نوشتن (س) کشیده (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (ص ض) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری حرف (ص) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (ط ظ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (ط) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=” آموزش حرف (ع غ ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری حرف (ع) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=” آموزش حرف (ف) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (ف) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=” آموزش حرف (ق) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (ق) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (ک گ) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری آموزش حرف (ک) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (ل) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری آموزش حرف (ل) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (م) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (م) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (ن) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (ن) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (و) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (و) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (و) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف ( ه ) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (ی) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و اموزش نوشتن خوشنویسی با خودکار حرف (ی) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

 

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
پست های توصیه شده
نمایش 2 دیدگاه
 • علی احمدی
  پاسخ

  با سلام
  خواستم از این طریق به شما سلامت باش و تبریک بگم

 • محمدتقی کردلو
  پاسخ

  سلام ممنون از زحمات شما وحسن نیت خوبتون..موفق باشید

یک نظر بدهید