آموزش خوشنویسی الفبا ( حروف تخت کشیده)

 در مقالات

آموزش خوشنویسی الفبا (حروف تخت کشیده)

ب کشیده در آموزش خوشنویسی الفبا

آموزش خوشنویسی الفبا ،در گروه حروف تخت کشیده که شامل چهار شکل «ب کشیده»، «ف کشیده»، «ک متصل کشیده» و «ک تنهای کشیده» می باشد، شکل «ب کشیده» شکل پایه محسوب می شود. به همین دلیل، آموزش این شکل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مشخصات «ب کشیده»: ارتفاع آن ۲ نقطه و طول آن حدود ۹ تا ۱۱ نقطه است. این شکل از دو قسمت نوک و بدنه تشکیل شده است که بدون انقطاع، با یک حرکت قلم نوشته می شود و قسمت زیرین آن بر خط زمینه مماس است. اما نقطه شروع آن با نقطه انتهایی در یک ارتفاع قرار نمی گیرد و دارای یک نقطه، گودی است.

حرف ب کشیده

 

نحوه اجرای ب کشیده

برای اجرای «ب کشیده»، ابتدا، نقطه های راهنما را به صورت ۲ نقطه عمودی و ۱۰ نقطه افقی در اول سطر نقطه گذاری کرده، سپس قلم را طبق معمول با زاویه ۶۳ در فاصله ۲ نقطه بالاتر از خط زمینه قرار می دهیم و در همان زاویه کمی به طرف پایین حرکت می دهیم تا نوک «ب کشیده» نمایان شود.

حال، بدون آنکه قلم را از روی صفحه برداریم حرکت را در جهت افقی به طول ۹ تا ۱۱ نقطه طوری ادامه می دهیم که قلم از زاویه ۶۳ به ۹۰ در پایان شکل تغییر کند. در آخرین مرحله با اشاره کوچک قلم به طرف بالا، شکل را کامل می کنیم. باید توجه داشت که شکل «ب کشیده» در کل، دارای قوس مختصری است.

نگارش حرف ب کشیده

ف کشیده در آموزش خوشنویسی الفبا

 این شکل از دو قسمت، تشکیل و با ۲ حرکت قلم نوشته می شود.

 نحوه اجرای ف کشیده 

ابتدا نقطه های راهنما را به صورت ۳ نقطه عمودی و ۹ تا ۱۱ نقطه افقی قرار داده، قسمت سر «ف» را بالاتر از خط زمینه طوری می نویسیم که قسمت زیرین آن ۲ نقطه با خط زمینه فاصله داشته باشد و اندازه آن از یک نقطه تجاوز نکند. سپس در حرکت بعدی شکل پایه «ب کشیده» را به زایده سمت راست سر «ف» وصل می کنیم تا شکل کامل شود.

آموزش الفبا

نحوه اجرای حرف ف کشیده

 

ک متصل کشیده در آموزش خوشنویسی الفبا

شکل ک متصل کشیده» با ۳ حرکت قلم نوشته می شود.

نحوه اجرای ک متصل کشیده

ابتدا نقطه های راهنما را به صورت ۳ نقطه عمودی و ۹ تا ۱۱ نقطه افقی قرار داده و شکل «با» را در حرکت اول می نویسیم، سپس شکل «ب کشیده» را بدون کم و کاست به آن وصل می کنیم و در حرکت سوم، سرکش «ک» را به طول ۴ تا ۵ نقطه و با شیب ۲ نقطه و ضخامت و تا به پهنای قلم در بالای «با» قرار می دهیم و شکل را کامل می کنیم.

آموزش حرف ک متصل

نحوه نگارش حرف ک متصل

 

جهت آموزش خط تحریری به صورت تصویری آموزش تحریر حرف ک گ به لینک موجود مراجعه کنید.

ک تنهای کشیده

این شکل، با ۳ حرکت قلم نوشته می شود و دارای ۳/۵ تا ۴ نقطه ارتفاع و ۹ تا ۱۱ نقطه طول است.

نحوه اجرای ک تنهای کشیده

در آموزش خوشنویسی الفبا ابتدا نقطه های راهنما را به صورت ۴ نقطه عمودی و ۹ تا ۱۱ نقطه افقی در اول سطر قرار می دهیم، سپس در حرکت اول، «الف» «ک» را به اندازه ۱/۵ تا ۲ نقطه طوری می نویسیم که قسمت زیرین آن ۲ نقطه با خط زمینه فاصله داشته باشد. حال، شکل پایه حروف تخت کشیده را به آن وصل کرده، با نوشتن سرکش، شکل ک تنهای کشیده» را کامل می کنیم. 

آموزش خط تحریری

نحوه نگارش حرف ک تنهای کشیده

ارزش بصری حروف

 ارزش بصری حروف ، برای روشنتر شدن مطلب به مثال ذیل توجه کنید :

اگر در یک سطر خوشنویسی فقط یکی از حروف و کلمات بزرگ مانند حروف تخت و یا کشیده ها، به اصطلاح نازیبا و معیوب نوشته شود هر چند بقیه اجزای سطر با زیبایی تمام اجرا شده باشد، کل سطر نازیبا و معیوب به نظر خواهد رسید. در حالی که همان سطر اگر طوری نوشته شود که فقط یکی از حروف و شکلهای کوچک سطر مانند «د» یا «و» نازیبا و معیوب اجرا شده باشد در کل سطر اثر چندانی نمی گذارد و کل سطر زیبا و بدون عیب جلوه می کند.

این امر نشان می دهد که حروف و شکلهایی که دارای اندازه های بزرگ هستند از ارزش بصری بیشتری نسبت به حروف کوچکتر برخوردارند. البته عوامل دیگری مانند ویژگی شکل، رنگ و موقعیت قرار گرفتن در سطر نیز در ارزش بصری حروف و شکلها مؤثر است. اما عامل اندازه درآموزش خوشنویسی الفبا از اهمیت بیشتری برخوردار است.

آموزش خط تحریری خودکاری

ارزش بصری شکل پایه در حروف تخت

 

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

آموزش خوشنویسیروانشناسی دست خط