آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه

 در آموزش خط تحریری خودکاری, آموزش خوشنویسی با خودکار مقدماتی

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه

در آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار ابتدا به معرفی بیت و مصراع و … میپردازیم، سپس انواع مختلف نوشته ها را با یک دیگر مقایسه کرده و در آخر به آموزش تحریر حرف “ه” و سرمشق هایی از تحریر حرف “ه”، کلماتی که با “ه” نوشته میشوند پرداخته و چنیدین سرمشق خوشنویسی از متن نویسی ، چلیپا نویسی، شعر نویسی برای شما عزیزان قرار میدهیم.

آموزش تحریر مصرع و بیت در خوشنویسی با خودکار

بیت در زبان عربی و لغوی به معنایه خانه و یک واحد شمارش در شعر است که آن را نظم را نیز میگویند. 

دو مصراع یک بیت را تشکیل میدهند پس هنگامی که به دو مصراع با یک وزن بر میخوریم اصطلاحا میگویم این دو مصرع یک بیت هستند.

در تحریر ابیات شعر ها باید آنها را در راستای ضلع بزرگ تر صفحه نوشت به صورتی که دو مصراع کاملا زیر هم قرار بگیرند و طول آنها با هم برابر باشد.

در خوشنویسی با خودکار هنگامی که میخواهید دو مصراع را بنویسید باید به طول بیت ها و ارتفاع بیت ها نیز دقت کنید این فاصله را میتوان ۱۲ تا ۱۵ نقطه نام برد

دو مصراع کوتاه به ارتفاع ۱۲ نقطه تحریر میشود و سطر های بلند به ارتفاع بیشتری نیاز دارد.

خط کرسی در صفحه برای تحریر خوشنویسی با خودکار کمی پایین تر از وسط صفحه کشیده میشوند تا کلمات به صورت دقیق در وسط قرار بگیرند. 

طول هر بیت تقریبا ۱٫۵ و حد اکثر برابر ارتفاع تقریبی آن بیت میباشد.

دقت داشته باشید در نوشتن بیت قواعد سطر نویسی باید برای هر مصراع رعایت شود.

دقت داشته باشید در سطر نویسی باید به خوبی قواعد کشیده نویسی را به کار بگیرید تا ابیات و مصرع ها دقیقا در یک راستا قرار بگیرند.

پس بیت های کوتاه را کشیده تر و ابیات بلند تر را کمی کوتاه تر و کلمات را سوار بر هم مینویسید (به صورت که شکل کلی بیت به هم نریزید). تا تعادل خاصی در میان کلمات و ابیات برقرار شود.

دقت داشته باشید که یک بیت به صورت چلیپا نویسی تحریر نمیشود در چلیپا نویسی باید تعداد ابیات بیش از ۲ تا باشد.

آموزش چلیپا نویسی در خوشنویسی نستعلیق با خودکار

ابتدا به توضیح چلیپا میپردازیم

چلیپا چیست؟

معنای لغوی چلیپا “صلیب”  است که در فرهنگ آنندراج به معنای اریب نوشتن را میدهد.

در فرهنگ معین معنای چلیپا  به عنوان خط منحنی و کج تعریف شده. که بیشتر کنایه از گیسوان پیچیده معشوق است.

در نوشته های چلیپا خط های کرسی به صورت اریب تحریر میشوند و در پایان  آخرین قسمت مصرع ها در بالا نوشته میشود.

خطاط مشهور و برجسته به نام غلامحسین امیرخانی درباره چلیپا نویسی را این گونه معنا میکند:

چلیپا در اصطلاح خوشنویسی به نوشتن موربِ دو بیت، یعنی چهار مصراع از شعری با مضمون و پیام واحد که در یک صفحه مستطیل و در چهارچوب و قواعد کلاسیک نگاشته می شود، اطلاق می گردد که اوج هنرنمایی و ذوق و ابتکار و توانایی های اجرایی خوشنویس در آن تجلی می یابد.

هنرجوی خوشنویس پس از رسیدن به مرحله عالی، ضمن رعایت نکات اصولی در مورد حسن تشکیل و حسن وضع که درباره سطر و دو سطر فرا گرفته، باید چهار سطر شعر را که امکان دارد از نظر شاکله و هندسه حروف و کلمات ناهمگون و ناموزون باشد در مجموعه ای به نام چلیپا بنویسد بدون آن که از ترکیب نسبت های طلایی هر سطر رنگ ببازد.

ضمن آن که در مجموع و در هر چهار سطر نیز نسبت های مشترک چون زنجیرهای به هم پیوسته، اتحاد و پیوستگی خود را حفظ کنند.

در عین حال باید همواره اصول زیبایی اعم از: تقارن، تناسب، توازن، تعادل و نواخت، بدون تکلف و تصنع در ریتم و آهنگ مناسب مشهود باشد.

آموزش سیاه‌مشق در خوشنویسی با خودکار 

در خوشنویسی با خودکار سیاه مشق کاربرد زیادی ندارد ولی آموختن آن خالی از لطف نیست

یکی دیگر از قالب های خوشنویسی سیاه مشق است 

سیاه مشق ها به دو دسته تقسیم میشوند برخی از سیاه مشق ها تمرینی بوده و برخی دیگر یک قطعه بسیار زیبا از یک متن که به صورت سیاه مشق تحریر میشود.

سیاه مشق نیسز یک قالب زیبا برای نوشتن یک قطعه است 

این خط  در قرن دهم هجرى این کار صورت گرفته و ادامه یافته است و در قرن سیزدهم با ظهور میرزا غلامرضا اصفهانى و میرحسین ترک به اوج خود رسیده است.

بیشترین آثار سیاه‌مشق نستعلیق در دوران قدیم مربوط به میرعماد بوده است، که از زیبایى و مهارت زیادى در اجرا برخوردار است. اما در حال از قرن سیزدهم به بعد قالب سیاه‌مشق جایگاه خود را به عنوان یک قطعهٔ با ارزش هنرى خوشنویسى پیدا کرد.

 آموزش متن نویسی در خوشنویسی

در این قسمت به آموزش متن نویسی میپردازیم متن نویسی یکی از پرکاربرد ترین نوع نوشتن در خط خودکاری است . 

خوشنویسی به صورت چلیپا و سیاه مشق بیشتر جنبه تزئینی داشته ولی متن نویسی در همه موارد از  نوشتن نامه و تا نوشتن خاطرات روزانه در درفتر خاطرات کاربرد دارد.

در نوشتن متن از دو شیوه میتوان استفاده کرد

شیوه اول: در این شیوه شروع سطراول در هر پاراگراف نسبت به نقطه شروع سایر سطرها کمی عقب نشینی داشته و به همین جهت از سایر سطرها کوتاهتر است، فایده اسن روش این است که به جهت فضای خالی موجود در اول سطر، سطرهای اول در هر پاراگراف زودتر به چشم می آیند، و تفکیک بین پاراگراف ها زودتر به چشم می آید و تفکیک بین پارارگراف ها بهتر صورت میگیرد و بر زیبایی متن می افزاید.

شیوه دوم: در این شیوه شروع سطر اول در هر پاراگراف کاملا برابر با نقطه شروع سایر سطرها می باشد، بنابر این ابتدای همه سطرها بایکدیگیر برابر می باشند، ویژگی این شیوه فقط در یکسان بودن ابتدای سطرها است و تفکیک بین پارارگراف ها فقط با نقطه پایانی مشخص میشود.

آموزش تحریر حرف “ه” در خوشنویسی با خودکار

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه

“ه” از حروف خرد محسوب می شود.

از اشکال متنوعی برخوردار است که استفاده ی از آنها به زیبایی خط می افزاید .
“ه” دوچشم : باسه حرکت نوشته می شود.

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه
“ه”در ابتدای کلمه یا اتصال به چهار شکل دیده می شود.

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف هآموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه
“ہ” به همه ی حروف غیراز الف ، د، ر، ک، ل متصل می شود.

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف هآموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه
قبل از اشکال و نوشته می شود. 

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه
ه به همه حروف می چسبد.

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه
قبل از حروف الف، د، ک ، ل می آید.

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه

“ه” در وسط کلمه یا اتصال به سه شکل نوشته می شود.

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه
“ه” هفتی : به همه حروف متصل می شود.

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف هآموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه
ه دو چشم : به همه ی حروف می چسبد.

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه
ه قلبی : بیشتر قبل از کشیده هانوشته می شودامادر بقیه حالات هم متداول است. 

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه

“ه” آخر: شبیه کلاه الف است و غیر از الف ، د، ر، و به انتهای کلمه یا اتصال می چسبد.

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه

تمرین حرف “ه ” در کلمات و متن ها 

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه

آموزش قواعد سطر نویسی

 آخرین حرف یا کلمه هر جمله ، سطر یامصرع بالاتراز خط زمینه نوشته می شود.

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه وجود کشیده در سطر باعث زیباتر شدن آن می شود.

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه

 کشیدن اولین حرف سطر صحیح نیست.

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه

بهترین جابرای کشیده در سطر ومصرع 

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه

در جملات یامصرع های بلند دویاچند کشیده می تواند به زیبایی نگارش بیفزاید.

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه
برای زیباتر شدن سطر می توان بعضی از حروف رادر روی حروف دیگرنوشت. این کار نبایدبه روان خوانی نوشته لطمه بزند.

آموزش قواعد سطر نویسی در خوشنویسی با خودکار و آموزش تحریر حرف ه
سرمشق خوشنویسی با خودکار

همه و از حروف خرد محسوب می شود. از اشکال متنوعی برخوردار است که استفاده ی از آنها به زیبایی خط می افزاید . و دوچشم : باسه حرکت نوشته می شود. ، ک م ی ک ه ه و در ابتدای کلمه یا اتصال به چهار شکل دیده می شود. ہ ر و با به همه ی حروف غیراز الف ، د، ر، ک، ل متصل می شود. ہب ، بجری پشت، بضم ، ط ، ع ، ختم ، همدان ، ومن ، ہر ہوا قبل از اشکال و نوشته می شود. ہر ہزار ہزار ه به همه حروف می چسبد. هادی ، اهتمام، هجران ، هدهد ، طرم، حتی، صص، ط ، ، حق حق، هکتار لی زند، حور ، هم سیم قبل از حروف الف، د، ک ، ل می آید. ابل ، ابدا ، بکر ، بل

همه و از حروف خرد محسوب می شود. از اشکال متنوعی برخوردار است که استفاده ی از آنها به زیبایی خط می افزاید . و دوچشم : باسه حرکت نوشته می شود. ، ک م ی ک ه ه و در ابتدای کلمه یا اتصال به چهار شکل دیده می شود. ہ ر و با به همه ی حروف غیراز الف ، د، ر، ک، ل متصل می شود. ہب ، بجری پشت، بضم ، ط ، ع ، ختم ، همدان ، ومن ، ہر ہوا قبل از اشکال و نوشته می شود. ہر ہزار ہزار ه به همه حروف می چسبد. هادی ، اهتمام، هجران ، هدهد ، طرم، حتی، صص، ط ، ، حق حق، هکتار لی زند، حور ، هم سیم قبل از حروف الف، د، ک ، ل می آید. ابل ، ابدا ، بکر ، بل

 

خریدمجموعه آموزشی خوشنویسی با خودکار

پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق

پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق

مجموعه فوق شامل دو محصول بی نظیر و کامل در زمینه آموزش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار می باشد، یکی مجموعه آموزش خط تحریری نستعلیق خوش خطی از استاد سجاد مهری که کاملترین و جامع ترین مجموعه مالتی مدیا در زمینه یادگیری و آموزش خوشنویسی با خودکار می باشد و شامل بیش از ۶/۵ ساعت فیلم آموزشی است، و دیگری کتاب دانشنامه آموزش خط تحریری از استاد سید مهدی محمودی که کاملترین کتاب مصور و رنگی در زمینه آموزش خط تحریری می باشد.

khoshkhati-telegram

پرداخت و دانلود

[box type=”success” align=”right” ] آموزش جامع خط تحریری و خوشنویسی با خودکار (دانلود کل مجموعه)

دانلود دوره مقدماتی مجموعه آموزش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار

فرمت: تصویری + jpg قابل پخش بر روی موبایل، تبلت، کامپیوتر و دستگاه پلیر خانگی

حاوی بیش از ۳۸۰ دقیقه ( ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه) فیلم آموزشی

۱٫۲۸ گیگابایت فایل آموزشی فقط بیست و نه هزارتومان!

290,000 ریال – خرید

[/box]

 

 

 

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
1 (1 رای)
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

error: Content is protected !!

Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/khoshkhat/domains/khosh-khati.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/preventer-index.php on line 171
آموزش خوشنویسی با خودکار به چپ دست ها آموزش تحریر حرف و - یتمرین برای خوش خطی و خوش خط شدن