آموزش خوشنویسی حرف دذ

آموزش خوشنویسی حرف دذ آموزش خوشنویسی حرف دذ در دو حالت دال شکاری و دال معمولی. حرف دال جزء حروفی است که اتصال اول و وسط ندارد تنها در آخر به کلمه متصل میشود. حروف (د . ذ) به دو اندازه بزرگ و کوچک [...]

خوشنویسی حرف ف

خوشنویسی حرف ف خوشنویسی حرف ف نیز شبیه حرف و در خوشنویسی نوشته میشود .  در ایم مطلب قصد داریم به آموزش خط تحریری حرف ف بپردازیم.  در خوشنویسی خط تحریری برخی از حروف شباهت زیادی با دیگر حروف دارد [...]

آموزش خوشنویسی حرف و

آموزش خوشنویسی حرف و آموزش خوشنویسی حرف و در  آموزش حرف “و” در خوشنویسی و خط تحریری ششمین درس از اصول زیبا نویسی است حرف و نیز همانند ف و ک و برخی از حروف دیگر ترکیبی از دو حرف است .  [...]

آموزش خوشنویسی حرف ر و ز

آموزش خوشنویسی ر و ز آموزش خوشنویسی حرف ر و ز در  آموزش حرف ر و ز در خوشنویسی و خط تحریری پنجمین درس از اصول زیبا نویسی است ر و ز  به نوع های مختلفی تحریر میشوند و به نسبت جایگان آنها در کلمه نوع [...]

ک و گ در خوشنویسی

ک و گ در خوشنویسی ک و گ در خوشنویسی و آموزش حرف ک-گ در خوشنویسی و خط تحریری چهارمین درس از اصول زیبا نویسی است در آموزش ها ما حروف را به ترتیب نوع نوشتن آنها و شباهت آنها در تحریر آموزش میدهیم. [...]

خوشنویسی حرف ب

خوشنویسی حرف ب خوشنویسی حرف ب و آموزش حرف ب در خوشنویسی و خط تحریری سومین درس از اصول زیبا نویسی است این حروف دارای دو شکل کوتاه و بلند هستند. شباهت آنها بدین قرار است که هر دو اندازه این حروف [...]

خوشنویسی حرف الف

خوشنویسی حرف الف خوشنویسی حرف الف و آموزش حرف الف در خوشنویسی و خط تحریری دومین درس از اصول زیبا نویسی است  حرف (الف) کاربرد زیادی در حروف و کلمات خط فارسی دارد. این حرف گاهی کاملا بلند و ضخیم و [...]

خوشنویسی از دیدگاه اسلام

خوشنویسی از دیدگاه اسلام خوشنویسی از دیدگاه اسلام جایگاه ویژه ای دارد میتوان گفت این هنر می‌توان ممتاز ترین هنر در سراسر سرزمین های اسلامی است. خوشنویسی یک زبان مشترک میان مسلمانان جهان اسلام [...]

مقدمه ای برای خوشنویسی

مقدمه ای برای خوشنویسی مقدمه ای برای خوشنویسی ، چه در گذشته و چه در زمان حال انسان ها برای انجام کار های روزانه و برای برقراری ارتباط با دیگران از نوشتن استفاده میکند.  همیشه در هر جامعه ای [...]