خوش خطی آموزش خط نستعلیق مقدماتی
خوش خطی آموزش خط نستعلیق پیشرفته
خوش خطی آموزش خط شکسته نستعلیق مقدماتی
خوش خطی آموزش خط شکسته نستعلیق پیشرفته
آخرین مطالب

خوش خطی آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خوشنویسی حرف و

سرمشق خوشنویسی حرف و

آموزش خوشنویسی حرف و آموزش خوشنویسی حرف و در  آموزش حرف “و” در خوشنویسی و خط تحریری ششمین درس از اصول زیبا نویسی است حرف و نیز همانند ف و ک و برخی از حروف دیگر ترکیبی از دو حرف است .  شما برای تحریر حرف و میتوانید از ترکیب حرف ر و سر ف استفاده کند. این حرف با یک …

ادامه مطلب»

آموزش خوشنویسی حرف ر و ز

آموزش خوشنویسی حرف روز

آموزش خوشنویسی ر و ز آموزش خوشنویسی حرف ر و ز در  آموزش حرف ر و ز در خوشنویسی و خط تحریری پنجمین درس از اصول زیبا نویسی است ر و ز  به نوع های مختلفی تحریر میشوند و به نسبت جایگان آنها در کلمه نوع آنها متفاوت است. این حروف با یک حرکت و روی خط زمینه نوشته می شوند. …

ادامه مطلب»

ک و گ در خوشنویسی

سرمشق خوشنویسی حرف ک و گ

ک و گ در خوشنویسی ک و گ در خوشنویسی و آموزش حرف ک-گ در خوشنویسی و خط تحریری چهارمین درس از اصول زیبا نویسی است در آموزش ها ما حروف را به ترتیب نوع نوشتن آنها و شباهت آنها در تحریر آموزش میدهیم. پس اصلا نگران این موضوع نباشید که چرا بعد از حرف ب به آموزش حرف ک …

ادامه مطلب»

خوشنویسی حرف ب

سرمشق خوشنویسی حرف ب

خوشنویسی حرف ب خوشنویسی حرف ب و آموزش حرف ب در خوشنویسی و خط تحریری سومین درس از اصول زیبا نویسی است این حروف دارای دو شکل کوتاه و بلند هستند. شباهت آنها بدین قرار است که هر دو اندازه این حروف کاملا روی خط زمینه نوشته می شوند و نقطه هر دوی آنها در قسمت وسط حرف قرار دارد …

ادامه مطلب»

خوشنویسی حرف الف

سرمشق خوشنویسی حرف الف

خوشنویسی حرف الف خوشنویسی حرف الف و آموزش حرف الف در خوشنویسی و خط تحریری دومین درس از اصول زیبا نویسی است  حرف (الف) کاربرد زیادی در حروف و کلمات خط فارسی دارد. این حرف گاهی کاملا بلند و ضخیم و گاهی کوتاه و نازک اجرا میشود. در هر حال ابتدای این حرف از سمت راست شروع شده و انتهای …

ادامه مطلب»

خط کرسی در خوشنویسی با خودکار

خط کرسی در خوشنویسی با خودکار

خط کرسی در خوشنویسی با خودکار خط کرسی در خوشنویسی با خودکار موضو.عی است که هر هنر جو در ابتدای آموزش خوشنویسی باید یک پیش زمینه کلی از آن داشته باشد . در این مطلب  به خط کرسی در خط تحریری و موقعیت حروف بر روی خط کرسی میپردازیم.  یک عامل مهم در زیبا و خوانا نویسی خط تحریری توجه به …

ادامه مطلب»

چند توصیه مهم در خوشنویسی با خودکار

چند توصیه مهم در خوشنویسی

چند توصیه مهم در خوشنویسی در آموزش ها لازم است این چند توصیه مهم در خوشنویسی را یاد گرفته و در طول تمرینات آنها را به کار بگیرید. ١- در ابتدای آموزش های خوشنویسی بهتر است با مداد معمولی تمرین کنید زیرا اصطکاک بین ذغال نوک مداد با کاغذ، سرعت حرکت دست را در نوشتن کم کرده و تسلط نویسنده را …

ادامه مطلب»

خوشنویسی و دانش آموزان و معلمان

خوشنویسی و دانش آموزان و معلمان از آنجایی که خوشنویسی در منضبط ساختن افراد تاثیر دارد در میان دانش آموزان و مربیان یک نیاز به شمار میرود.  اگر افراد از زمان کودکی یاد بگیرید که هر کاری قوانین خودش را دارد، کم کم در زندگی روزمره آنها تاثیر میگذارد و آنها را منضبط تر از قبل میکند. از آنجایی که …

ادامه مطلب»

خوشنویسی از دیدگاه اسلام

خوشنویسی از دیدگاه اسلام

خوشنویسی از دیدگاه اسلام خوشنویسی از دیدگاه اسلام جایگاه ویژه ای دارد میتوان گفت این هنر می‌توان ممتاز ترین هنر در سراسر سرزمین های اسلامی است. خوشنویسی یک زبان مشترک میان مسلمانان جهان اسلام است. همین امر باعث شده تا خوشنویس های مسلمان بسیاری اهمیت خاصی برای خوشنویسی و نستعلیق که عروس همهی خطوط است قائل باشند. از آنجایی که مسلمانان …

ادامه مطلب»

مقدمه ای برای خوشنویسی

مقدمه ای برای خوشنویسی

مقدمه ای برای خوشنویسی مقدمه ای برای خوشنویسی ، چه در گذشته و چه در زمان حال انسان ها برای انجام کار های روزانه و برای برقراری ارتباط با دیگران از نوشتن استفاده میکند.  همیشه در هر جامعه ای کاتبان و خوشنویسان از احترام خاصی برخودار میباشند .  شاید این ممتازی و جایگاه خاص خوشنویسان باعث شده ایرانیان برای خط پارسی …

ادامه مطلب»
error: Content is protected !!