خوش خطی آموزش خط نستعلیق مقدماتی
خوش خطی آموزش خط نستعلیق پیشرفته
خوش خطی آموزش خط شکسته نستعلیق مقدماتی
خوش خطی آموزش خط شکسته نستعلیق پیشرفته
آخرین مطالب

آموزش خط تحریری خودکاری

چهار نکته کاربردی در خوشنویسی شعر

چهار نکته کاربردی در خوشنویسی شعر

چهار نکته کاربردی در خوشنویسی شعر چهار نکته کاربردی در خوشنویسی شعر که هر خوشنویس باید در خوشنویسی اشعار آنها را رعایت نماید تا نظم بیت ها و رباعی ها حفظ شود. برای نوشتن دو یا چند مصرع زیر هم توجه به چند نکته ضروری است: ۱- هر مصرع باید حداقل دارای یک کشیده باشد چون سطری که در آن …

ادامه مطلب»

سه نکته در تمرین خوشنویسی سطر با خودکار

سه نکته در تمرین خوشنویسی سطر با خودکار

سه نکته در تمرین خوشنویسی سطر با خودکار سه نکته در تمرین خوشنویسی سطر با خودکار مخصوص افرادی انتشار داده شده که تمرینات کلمه نویسی را پشت سر گذاشته اند و اکنون قصد دارند دروس جدید تری را فرا بگیرند.  برای نوشتن یک سطر زیبا لازم است تا تک تک حروف و نیز کلماتی که از اتصال حروف بهم ایجاد …

ادامه مطلب»

آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف ک

آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف ک

آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف ک آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف ک سومین درس آموزش نستعلیق شکسته حرف ( ک – گ ) در حالت جدا دارای دو شکل کوتاه و بلند هستند. شکل کوتاه آن می تواند بنابر ضرورت کوتاه تر از حد معمول و شکل بلند آن نیز گاهی می تواند بلندتر باشد. سر کاف می تواند …

ادامه مطلب»

آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف ب

آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف ب

آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف ب آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف ب دومین درس آموزش نستعلیق شکسته حروف (ب – پ – ت) دارای شکلهای مختلفی است و نسبت به حرف قبلی و بعدی خود شکل متفاوتی خواهد داشت. طول این حرف نیز می تواند بسیار کوتاه تا بسیار بلند باشد و این مسئله نیز به محل قرار گرفتن …

ادامه مطلب»

آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف الف

آموزش خط نستعلیق شکسته٬ آموزش شکسته نستعلیق با خودکار٬ آموزش نستعلیق شکسته با خودکار٬ آموزش نستعلیق شکسته تحریری٬ نستعلیق شکسته با خودکار٬ نستعلیق شکسته دانلود

آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف الف آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف الف اولین درس آموزش نستعلیق شکسته حرف (الف) روی خط زمینه قرار می گیرد. این حرف را به اندازه های مختلف می توان نوشت و بنابر نیاز بکار برد. گاهی ممکن است در سطر، (الف) قدری پائین تر از خط زمینه هم نوشته شود. انتهای این حرف …

ادامه مطلب»

آموزش نستعلیق شکسته با خودکار

آموزش نستعلیق شکسته با خودکار آموزش نستعلیق شکسته با خودکار فصل جدید آموزش های سایت خوش خطی است امیدواریم از آموزش ها نهایت استفاده را داشته باشید. خط شکسته نستعلیق ، خطی روح نواز و خیال انگیز است و چشم هر بیننده ای را با حرکتهای روان، گردشها و پیچش های زیبا مینوازد. این خط برای مکاتبات روزمره خوشنویسان خطی …

ادامه مطلب»

سرمشق خوشنویسی با خودکار کلمه

سرمشق خوشنویسی با خودکار کلمه

سرمشق خوشنویسی با خودکار کلمه سرمشق خوشنویسی با خودکار کلمه شامل مجموعه ای از کلمات که از تیره به روشن برای شما در برگه تمرین خوشنویسی قرار داده شده تا با رو نویسی از این کلمات با شکل کلی کلمات در نستعلیق با خودکار آشنا شوید.  در این قسمت کلماتی که از دو یا چند حرف جدا از هم تشکیل …

ادامه مطلب»

اتصالات حروف در نستعلیق با خودکار

اتصالات حروف در نستعلیق با خودکار

اتصالات حروف در نستعلیق با خودکار اتصالات حروف در نستعلیق با خودکار تقریبا همانند اتصالات در خوشنویسی نستعلیق با قلم است با این تفاوت که حروف در نستعلیق با قلم اتصالات بسیار گسترده ای دارند ولی در خوشنویسی با خودکار این اتصالات ساده تر انجام میشود. تا این مرحله به چگونگی اجرای هر حرف پرداختیم و آنها را به دو …

ادامه مطلب»

خوشنویسی حرف ع

خوشنویسی حرف ع

خوشنویسی حرف ع خوشنویسی حرف ع نیز همانند دوایر معکوس تحریر میشود  ما در دروس قبل توضیحاتی در مورد تحریر این نوع حروف به شما ارائه دادیم. در این درس نیز به آموزش تحریر حرف ع وغ میپردازیم  تحریر این دو حرف دقیقا شبیه به هم چه در اتصالات و چه در حالت جدا گانه و تنها نقطه حرف غ …

ادامه مطلب»

خوشنویسی حرف ح

خوشنویسی حرف ح

خوشنویسی حرف ح خوشنویسی حرف ح خ ج چ شبیه به هم نوشته میشود و تنها تفاوت آن در نقطه گذاری حروف میباشد . در این مطلب ما به آموزش زیبا نویسی حرف ح میپردازیم.  این حروف و حروفی که در درس هجدهم معرفی می شوند، به دوایر معکوس مشهورند زیرا بر خلاف سایر دایره ها از سمت چپ به …

ادامه مطلب»
error: Content is protected !!