آموزش خوشنویسی حرف ی

آموزش خوشنویسی حرف ی آموزش خوشنویسی حرف ی چهاردهمین درس از آموزش های اصول زیبا نویسی سایت خوش خطی است.  حرف (ی) به دو صورت دایره ای و کشیده معکوس نوشته می شود. تنها کشیده ای که در خط فارسی از چپ [...]

خوشنویسی حرف ق

خوشنویسی حرف ق خوشنویسی حرف ق  در حالت جداگانه و ق چسبان آخر تشکیل شده از ترکیب دو حرف “و”  و “ن” ولی تحریر ازن حرف در ابتدا و وسط کلمات دقبقا همانند حرف ف تحریر میشود. در [...]

آموزش تحریر خوشنویسی حرف ن

آموزش تحریر خوشنویسی حرف ن آموزش تحریر خوشنویسی حرف ن دوازدهمین درس این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت خوش خطی است  ما در سایت خوش خطی تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا گامی هر چند کوتاه در [...]

خوشنویسی حرف م درس یازدهم

خوشنویسی حرف م  خوشنویسی حرف م موضوعی است که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت .  در دروس قبل جایگاه همه حروف در خط کرسی را برای شما شرح دادیم و م جزء آن چهار مورد استسنا بود زیرا دم م زیر خط کرسی [...]

ط و ظ در خوشنویسی

ط و ظ در خوشنویسی ط و ظ در خوشنویسی دقیقا شبیه به هم تحریر میشوند و تنها تفاوت آنها در نقطه گذاری است. شما با فرا گرفتن تحریر یکی از این دو حرف میتوانید هر دو حرف را به زیبایی تحریر کنید.  این [...]

آموزش خوشنویسی حرف دذ

آموزش خوشنویسی حرف دذ آموزش خوشنویسی حرف دذ در دو حالت دال شکاری و دال معمولی. حرف دال جزء حروفی است که اتصال اول و وسط ندارد تنها در آخر به کلمه متصل میشود. حروف (د . ذ) به دو اندازه بزرگ و کوچک [...]

خوشنویسی حرف ف

خوشنویسی حرف ف خوشنویسی حرف ف نیز شبیه حرف و در خوشنویسی نوشته میشود .  در ایم مطلب قصد داریم به آموزش خط تحریری حرف ف بپردازیم.  در خوشنویسی خط تحریری برخی از حروف شباهت زیادی با دیگر حروف دارد [...]

آموزش خوشنویسی حرف و

آموزش خوشنویسی حرف و آموزش خوشنویسی حرف و در  آموزش حرف “و” در خوشنویسی و خط تحریری ششمین درس از اصول زیبا نویسی است حرف و نیز همانند ف و ک و برخی از حروف دیگر ترکیبی از دو حرف است .  [...]

آموزش خوشنویسی حرف ر و ز

آموزش خوشنویسی ر و ز آموزش خوشنویسی حرف ر و ز در  آموزش حرف ر و ز در خوشنویسی و خط تحریری پنجمین درس از اصول زیبا نویسی است ر و ز  به نوع های مختلفی تحریر میشوند و به نسبت جایگان آنها در کلمه نوع [...]

ک و گ در خوشنویسی

ک و گ در خوشنویسی ک و گ در خوشنویسی و آموزش حرف ک-گ در خوشنویسی و خط تحریری چهارمین درس از اصول زیبا نویسی است در آموزش ها ما حروف را به ترتیب نوع نوشتن آنها و شباهت آنها در تحریر آموزش میدهیم. [...]

خوشنویسی حرف ب

خوشنویسی حرف ب خوشنویسی حرف ب و آموزش حرف ب در خوشنویسی و خط تحریری سومین درس از اصول زیبا نویسی است این حروف دارای دو شکل کوتاه و بلند هستند. شباهت آنها بدین قرار است که هر دو اندازه این حروف [...]

خوشنویسی حرف الف

خوشنویسی حرف الف خوشنویسی حرف الف و آموزش حرف الف در خوشنویسی و خط تحریری دومین درس از اصول زیبا نویسی است  حرف (الف) کاربرد زیادی در حروف و کلمات خط فارسی دارد. این حرف گاهی کاملا بلند و ضخیم و [...]

You have Successfully Subscribed!