اصول و قواعد خوشنویسی

خوشنویسی همانند هرکار دیگری آداب و روش خود را دارد که هنرجو هنگام تمرین باید آن ها را رعایت نماید. این آداب شامل چهار مرحله زیر است که به ترتیب شرح داده خواهد شد:۱) نحوه ی درست نشستن۲) فاصله صورت [...]

برگه 1 از 6
error: Content is protected !!