×
خانه » آموزش خط خودکاری نستعلیق » آموزش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار آموزش حرف ب
30 ژوئن 2017

آموزش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار آموزش حرف ب

آموزش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار آموزش حرف ب

آموزش زیبا نویسی و آموزش خوشنویسی با روان نویس و یا هر ابزار دیگری احتیاج به صرف وقت زیادی دارد ولی در کنار صرف هزینه وقت شما باید حتما از یک دوره آموزش کامل بهره مند گردید به این علت که اصول کلی صحیح نوشتن را به خاطر سپرده و یادبگیرید و در نگارش های خود به کار ببرید، سایت خوش خطی به عنوان اولین و بزرگترین مرجع آموزش خط تحریری در ایران برای هنرمندان و علاقمندان شرایط مختلفی را فرهم کرده تا پیشرفت چشمگیر و سریعتری را داشته باشند، ارائه آموزش مجازی خط تحریری، ارائه پکیج آموزش خوشنویسی با خودکار و همچنین آموزش های آنلاین مختلف بخشی از فعالیت هایی می باشد که همه نیازهای کاربران را جوابگو می باشد،جهت تهیه پکیج آموزش خط تحریری سایت خوش خطی می توانید به فروشگاه خوش خطی مراجعه کنید.

آموزش حرف ب

آموزش نگارش و نوشتن حرف (ب) که به دو صورت جدا و متصل به سایر حروف نوشته میشود. در این آموزش به بیان نکات و ظرافت های لازم در نگارش حرف (ب،پ،ت،ث) در حالت جدا و منفرد میپردازیم و در درس های بعدی به نحوه اتصال آن در کلمات با حروف دیگر نیز پرداخته میشود.

ب در حالت جدا به دو شکل کوتاه و بلند نوشته میشود،

آموزش نوشتن ب کوتاه و ب بلند

(ب) کوتاه چگونه نوشته میشود؟

ب در حالت کوتاه دارای چندین ویژگی است که به شرح زیر میتوان آنها را بیان کرد

 • دوطرف(ب) باید در یک خط افقی قرار بگیرند به همین جهت باید انتهای آن به اندازه ای به طور عمود بالا بیاید که با ابتدای آن در یک خط افقی قرار بگیرد

آموزش نوشتن اندازه ابتدا و انتهای ب

 • کشیده (ب) یک حرکت کشیدهو شیبدار و ملایم است به گونه ای که اگر یکتوپ فرضی روی آن بفتد در ۱/۳ آخر که گودترین قسمت آن است متوقف میشود.

آموزش خوش خطی نوشتن ب

(ب) بلند چگونه نوشته میشود؟

(ب) در حالت بلند دارای چندویژگی در نگارش است که در ادامه به صورت کامل بیان میشوند:

 • کشیده (ب) بلند مانند شکل کوتاه خود دارای یک شیب ملایم و بلند است که همانگونه که قبلا بیان شد توپ فرضی در ۱/۳ آخر آن متوقف میشود.

آموزش نوشتن شی ب کشیده

 • بر خلاف حالت کوتاه در حالت کشیده انتهای آن بالا نمی آید و به همین جهت دو سر آن در یک خط افقی قرار نمیگیرند و انتهای ان پایین تر از ابتدای ان است.
 • اندازه حالت کشیده تقریبا دو برابر اندازه حالت کوتاه می باشد

مقایسه اندازه ب کوتاه و بند

(ب) متصل در اول کلمه چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

این حرف در اول کلمه به ۸ شکل نوشته میشود و در همه اتصالات حروف (ب) (ی) و _ن) به شکل دندانه یکسان آورده میشود.

نامه صمیمی به دوست_بخش پنجم
دیدن نوشته

اتصال ب در اول کلمه

در ادامه و در تصویر زیر همه ۸ شکل مختلف اتصال را در حالت های مختلف مشاهده می کنید

اشکال اتصال ب در اول کلمه

شکل اول اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

دندانه سرکشی شهرت دارد و شبیه سرکش (ک) می باشد و قبل از حروف (ح) به کار میرود

دندانه سرکشی

در شکل زیر میتوانید کاربردهای مختلف دندانه سرکشی را مشاهده کنید

کاربرد دندانه سرکشی

شکل دوم اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

به دندانه معقر معروف است که گود بوده و شبیه عدد ۲ می باشد

شکل دندانه معقر

این شکل از دندانه قبل از حروف (الف)، (د)، (گ) بزرگ و الفی، (ل)، (ن) بزرگ، (ه) آخر، دندانه شاخص، دندانه ای که بعدش یکی از حروف (ح)، (م)، (ه) وسط و (ی) مدور باشد کاربرد دارد

کاربردهای دندانه معقر

شکل سوم اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

این دندانه محدب و منحنی نوشته شده و شبیه دسته (ی) می باشد و قبل از حروف (م) و (ه) وسط کاربرد دارد

کاربرد-ب-معقر

شکل چهارم اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

این دندانه با دو حرکت پیوسته نوشته میشود و شبیه موج است

دندانه موجی اول کلمه

تذکر: حرکت دوم این دندانه قبل از حروف (ر) به سمت پایین شیب دار تر است

اتصال دندانه موجی قبل از حرف ر

و قبل از دندانه ای که به کشیده متصل شده به طرف بالا شیب دار و کمی بلند تر است

دندانه-موجی-قبل-از-حروف-کشیده

و قبل از سایر حروف مسطح است

اتصال دندانه موجی قبل از سایر حروف

کاربردهای آن قبل از حروف (ر) (ب) و قبل از دندانه ای که بعدش یکی از حروف (الف) و (د) و (ص) و (ط) و (ع) و (ف) و (ق) و (ک) و (ل) و (و) و (ه) آخر، دندانه شاخص و (ی) معکوس و کشیده باشد.

کاربرد دندانه موجی در اتصالات مختلف

شکل پنجم اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

به دندانه مورب معروف است و شبیه یکک خط ساده مورب و کج نوشته میشود و قبل از (ک) دالی و نیم گرد و دندانه محدب وسط نوشته میشود

کاربرد-دندانه-مورب

شکل ششم اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

این شکل از دندانه را به دندانه (الفی) میشناسند و شبیه الف کوتاه می باشد

دندانه الفی

این دندانه قبل از حروف (س)، (ص)، (ط)، (ع)، (ف)، (ق)، (ک)گرد،(و)، (ی) معکوس و کشیده ها به کار میرود

کاربرد دندانه الفی

نکته: این شکل قبل از کشیده ها کمی بلندتر و مایل تر نوشته میشود

شکل دندانه الفی قبل از کشیده

نکته: بین دندانه (ل) و (ک) این شکل مشترک می باشد

شکل مشترک دندانه الفی

شکل هفتم اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

دندانه کمانی

به دندانه کمانی مشهور است و قبل از همه حروف که از دندانه ششم استفاده میشود از دندانه کمانی نوع هفتم نیز میتوان استفاده کرد به جز در (ی) معکوس و کشیده ها

کاربرد دندانه کمانی

شکل هشتم اتصال چگونه نوشته میشود و چه ویژگی هایی دارد؟

این شکل از داندانه را با نام دندانه دالی میشناسند، و مشترک بین (ک) است، شبیه حرف دال نوشته میشود و و قبل از حرف (ی) به کار میرود

سرمشق خوشنویسی با خودکار پیشرفته
دیدن نوشته

دندانه دالی

کاربرد دداندانه دالی

(ب) متصل در وسط کلمه به چه شکلی نوشته میشود؟

حرف (ب) در وسط کلمه و در اتصال به سایر حروف به ۶ شکل مختلف نوشته میشود، توجه داشته باشید که حروف (پ)(ن)و (ی) در اول و وسط کلمه به شکل دندانه نوشته میشوند و تمام اشکال مختلف آن بین این سه حرف مشترک است.

کاربرد حروف دندانه دار در وسط کلمه

شکل های مختلف حروف دندانه دار در وسط کلمه

شکل اول : دانه موجی

این دندانه شبیه موج است و قبل از حروف (الف) و (ب) کشیده و بزرگ، (د)، (ص)، (ع)، (ف)،(ق)،(ک)،(گ)، (ل)، (و)، (ه) آخر و (ی) معکوس و همچنین دندانه های شاخص و کشیده کاربرد دارد

شکل ندادنه موجی

کاربردهای ندانه موجی در اتصالات مختلف

نکته:توجه کنید این شکل از دندانه در قبل از کشیده ها کمی بلندتر و کشیده تر است ولی در سایر حالات مسطح و کوتاه است.

شکل دندانه موجی قبل از کشیده

شکل دوم : دندانه محدب

این شکل از دندانه برآمده و محدب است و قبل از حروف (ر) به کار میرود

دندانه محدب

(ب) متصل در آخر کلمه چگونه نوشته میشود؟

این شکل از (ب) دقیقا همانند حالت جدا نوشته میشود و دو حالت کوتاه و بلند نگارش میشود

ب در آخر کلمه

در ادامه میتوانید کاربرد این نوع از (ب) را در حروف مختلف ببینید

کاربرد ب آخر کلمه در حروف مختلف

اتصال حروف به (ب) آخر کلمه چگونه است؟

این اتصال دارای ۳ شکل مختلف است که در ادامه به خوبی خواهید آموخت

اتصال ب به آخر حروف

اتصال حالت اول:

اتصال به حروف (ک) و (ل) و دندانه شاخص، دندانه های اول حروف (ف) و (ق) که در اول کلمه آورده میشوند

اتصال ب آخر کلمه

اتصال حالت دوم:

اتصال سایر حروف به (ب) به این شکل انجام میشود

اتصال ب در آخر کلمه

اتصال حالت سوم:

این نوع اتصال و شکل خاص نوشتن آن مخصوص (ب) بلند است دقت کنید که اتصال سایر حروف به (ب) کشیده هم به شکل اتصال حالت دوم ممکن است و هم به این شکل در حالت سوم

اتصال ب در حالت کشیده

برخی مطالب و شکل های ذکر شده در آموزش بالا برگرفته شده از کتاب دانشنامه آموزش خط تحریری می باشد.

khoshkhati-telegram

پرداخت و دانلود

آموزش جامع خط تحریری و خوشنویسی با خودکار (دانلود کل مجموعه)

 

دانلود دوره مقدماتی مجموعه آموزش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار

فرمت: تصویری + jpg قابل پخش بر روی موبایل، تبلت، کامپیوتر و دستگاه پلیر خانگی

حاوی بیش از ۳۸۰ دقیقه ( ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه) فیلم آموزشی

۱٫۲۸ گیگابایت فایل آموزشی فقط بیست . نه هزارتومان!

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

لیست کامل دروس آموزش خط تحریری رایگان سایت خوش خطی

آموزش نقطه و قواعد و قوانین نقطه

آموزش خط تحریری قوائد نگارش نقطه در خوشنویسی ( جهت مشاهده کلیک کنید)

آگهی گمشده
دیدن نوشته

 

 

آموزش حرف الف در خوشنویسی و خط تحریری

آموزش حرف الف در خوشنویسی و خط تحریری (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

 

آموزش حرف (ب پ ت ث) در خط تحریری

آموزش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار آموزش حرف ب (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

 

آموزش حرف (ج چ ح خ ) در خط تحریری

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ح (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

 آموزش حرف (د ذ ) در خط تحریری

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (د) (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

 آموزش حرف (ر ز ژ) در خط تحریری

آموزش خط تحریری و اموزش خوشنویسی با خودکار حرف (ر) (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

آموزش حرف (س ش) در خط تحریری

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (س) (جهت مشاهده کلیک کنید

 

 

آموزش حرف ( س ش کشیده) در خط تحریری

آموزش خط تحریری و اموزش خوشنویسی با خودکار نوشتن (س) کشیده (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

آموزش حرف (ص ض) در خط تحریری

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری حرف (ص) (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

آموزش حرف (ط ظ) در خط تحریری

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (ط) (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

آموزش حرف (ع غ ) در خط تحریری

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری حرف (ع) (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

 آموزش حرف (ف) در خط تحریری

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (ف) (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

 آموزش حرف (ق) در خط تحریری

آموزش خط تحریری آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (ق) (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

آموزش حرف (ک گ) در خط تحریری

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری آموزش حرف (ک) (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

آموزش حرف (ل) در خط تحریری

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری آموزش حرف (ل) (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

آموزش حرف (م) در خط تحریری

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (م) (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

آموزش حرف (ن) در خط تحریری

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (ن) (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

آموزش حرف (و) در خط تحریری

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (و) (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

آموزش حرف (و) در خط تحریری

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف ( ه ) (جهت مشاهده کلیک کنید)

 

آموزش حرف (ی) در خط تحریری

آموزش خط تحریری و اموزش نوشتن خوشنویسی با خودکار حرف (ی) (جهت مشاهده کلیک کنید)

سجاد مهری

مدرس خوشنویسی و نقاشی خط

11 پاسخ به “آموزش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار آموزش حرف ب”

 1. raha گفت:

  از آموزشی که گذاشتید ممنون ولی یه کمی پیچیده شد:)

  • خوش خطی آموزش خوشنویسی با خودکار گفت:

   آموزش خوشنویسی در سطوح بالا به هر حال سخت تر از سطوح پایین هستش

 2. arash گفت:

  خیلی عالی و کامل توضیح دادید
  واقعا ممنون

 3. Arash گفت:

  عالیه،ممنونم از شما وتوضیحات کاملتون

 4. ارش گفت:

  سلام خدمت شما و تشکر از اموزشهای عالی تون
  فقط متاسفانه توی اتصالات حرف ب در وسط کلمه فقط دو مورد اول رو توضیح دادید بقیه رو نه
  ممنون میشم تکمیل بشه

  • خوش خطی آموزش خوشنویسی با خودکار گفت:

   با سلام
   دوست عزیز در مجموعه های آموزش رایگان سعی شده تا همه نکات لازم و ضروری گفته شود و در صورت نیاز به آموزش بیشتر هنرجوها میتونن از پکیج آموزشی یا کتاب آموزشی موجود در فوشگاه استفده کنند

 5. ارش گفت:

  جالبه بعد از این همه مدت هیچ جوابی داده نشد
  و حتی نظر هم ثبت نشده.

 6. بابک گفت:

  بیسار عالی و سپاس فراوان

 7. رضا گفت:

  سلام ,
  اگه لطف بفرمایید مثالهایی از کلمات عینی در سایت قرار دهید ، تمرین یادگیری راحتتر میشود.
  با تشکر

 8. حسام گفت:

  عالی واعلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *