×
خانه » آموزش اینترنتی خوشنویسی خط تحریری » قواعد آموزش خوشنویسی به کودکان آموزش حرف ع و غ
01 مارس 2018

قواعد آموزش خوشنویسی به کودکان آموزش حرف ع و غ

قواعد آموزش خوشنویسی به کودکان آموزش حرف “ع” و “غ”

قواعد آموزش خوشنویسی به کودکان و یا به بزرگسالان تقریبا یکی است ولی در آموزش خوشنویسی به کودکان و دانش آموزان بهتر است با ظرافت بیشتری به آموزش بپردازیم 

در آموزش خط به دانش آموزان دقت و حوصله زیادی به خرج دهید و سعی کنید به کودکان بیاموزید مطابق اصول مشخص شده سرمشق های خوشنویسی را دنبال کنند.

به آنها یاد دهید با دقت و ظرافت قوس ها و حرکت های یک حرف را تحریر کنند 

سعی کنید در کودک انگیزه های متعددی از دست خط خوب ایجاد کنید زیرا تا اراده شخصی نباشد هیچ آموزشی منجر به یادگیری نخواهد شد.

سعی کنید به کودک بفهمانید با یک و یا دو هفته تمرین تغییرات چشم گیری در دستخطش ایجاد نمیشود

البته زمان یادگیری کودکان و دانش آموزان بستگی به دقت و تمرکز آنها دارد ولی باید بدانید روند تغیر دستخط به کندی صورت میگیرد.

این نکته را به کودک خود بیاموزید که از زیبا نشدن دستخط خود نا امید و یا دلسرد نشود. 

هرگر به کودک امید واهی ندهید که “این حرف را هم یاد بگیری دیگر دستخطت خوب میشود”.

هرگز زمانی برای خوب شدن دست خط او تعیین نکنید بگذارید خود به مرور زمان شاهد زیبا شدن دسخطش شود

سعی کنید سرمشق ها را برای کودکان پرینت کرده و برروی آنها یک کاغذ پوستی قرار دهید از کودک بخواهید تا سرمشق ها را بر روی کاغذ پوستی تکرار کنید تا شکل کلی حرف در ذهن او تثبیت شود

بعد از چند بار انجام دادن این کار یک کاغذ سفید به او بدهید و از او بخواهید اینبار خود بر روی کاغذ حرف را تحریر کند و بعد با گذاشتن نوشته خود و سرمشق اصلی و مقایسه آنها با هم ایراد های خود را پیدا کرده و آنها در نوشته بعدی برطرف نماید.

انگیزه در نوشتن بسیار مهم است اگر متوجه شدید فرزند شما تنها برای رفع تکلیف به تحریر سرمشق ها مشغول است از او بخواهید تا دست از تمرین بردارد و سعی کنید با طرفند های مختلف دوباره او را به خوش خط شدن ترغیب کنید.

زیرا تمرین نکردن خیلی بهتر از بدون انگیزه تمرین کردن است.

بار ها و بارها برای فرزند خود تکرار کنید اصلا نگران حرکت کند دست خود نباشد این امری کاملا طبیعی است. به او یاد دهید تا به این روش نوشتن عادت کند زمان خواهد برد.

به او یاد دهید همیشه سعی کند با دست خط خوب بنویسید. دستخط خوب او نباید تنها به زمانی که سرمشق ها را مینویسد و یا خوشنویسی را تمرین میکند خاتمه پیدا کند. بلکه او باید حتی در نوشته های روزانه و یا تمرین های دروس که برای خود مینویسد قواعد خوشنویسی را رعایت کند.

در این مورد باید یک استثتا قائل شویم کودک شما در مراحل اولیه آموزش خوشنویسی بهتر است در امتحانات با دست خط خود که راحت تر و تند تر مینویسد پاسخ سوالات را بدهد زیرا در مراحل اولیه آموزش ها دست فرزند شما کند است و ممکن است زمان برای پاسخ دهی به همه سوالات را نداشته باشد. و اگر او تمرکز کند تا نوع زیبای یک حرف را به یاد آورد ممکن از از پاسخ صحیح به سوالات غافل شود.

اکنون با در نظر گرفتن تمام موارد بالا به سراغ آموزش  تحریر حرف “ع” و “غ”

آموزش خط به دانش آموزان٬ آموزش خط به کلاس اولی ها٬ آموزش خط به کودکان٬ آموزش خط تحریری به صورت تصویری٬ آموزش خط تحریری به کودکان٬ آموزش خوشنویسی با خودکار٬ آموزش خوشنویسی برای کودکان٬ آموزش خوشنویسی به کودکان اول دبستان٬ آموزش خوشنویسی در دبستان

قواعد آموزش خوشنویسی به کودکان آموزش حرف ع و غ

عین از حروف مدور می باشد. رسم الخط بیضی آن خلاف جهت عقربه های ساعت است.

 

آموزش خط به دانش آموزان٬ آموزش خط به کلاس اولی ها٬ آموزش خط به کودکان٬ آموزش خط تحریری به صورت تصویری٬ آموزش خط تحریری به کودکان٬ آموزش خوشنویسی با خودکار٬ آموزش خوشنویسی برای کودکان٬ آموزش خوشنویسی به کودکان اول دبستان٬ آموزش خوشنویسی در دبستان

قواعد آموزش خوشنویسی به کودکان آموزش حرف ع و غ

شکل سرع شبیه ۶ است که بادوحرکت نوشته می شود.

آموزش خط به دانش آموزان٬ آموزش خط به کلاس اولی ها٬ آموزش خط به کودکان٬ آموزش خط تحریری به صورت تصویری٬ آموزش خط تحریری به کودکان٬ آموزش خوشنویسی با خودکار٬ آموزش خوشنویسی برای کودکان٬ آموزش خوشنویسی به کودکان اول دبستان٬ آموزش خوشنویسی در دبستان

“ع” به چهار شکل در ابتدای کلمه یا اتصال دیده می شود.

آموزش خط به دانش آموزان٬ آموزش خط به کلاس اولی ها٬ آموزش خط به کودکان٬ آموزش خط تحریری به صورت تصویری٬ آموزش خط تحریری به کودکان٬ آموزش خوشنویسی با خودکار٬ آموزش خوشنویسی برای کودکان٬ آموزش خوشنویسی به کودکان اول دبستان٬ آموزش خوشنویسی در دبستان

به حروفی که حالت بالا رونده دارند مانند “الف” ، “د”، “ک” ، “ل” ودندانه می چسبد.

آموزش خط به دانش آموزان٬ آموزش خط به کلاس اولی ها٬ آموزش خط به کودکان٬ آموزش خط تحریری به صورت تصویری٬ آموزش خط تحریری به کودکان٬ آموزش خوشنویسی با خودکار٬ آموزش خوشنویسی برای کودکان٬ آموزش خوشنویسی به کودکان اول دبستان٬ آموزش خوشنویسی در دبستان

قواعد آموزش خوشنویسی به کودکان آموزش حرف ع و غ

به اشکال “ب” متصل می شود.

آموزش خط به دانش آموزان٬ آموزش خط به کلاس اولی ها٬ آموزش خط به کودکان٬ آموزش خط تحریری به صورت تصویری٬ آموزش خط تحریری به کودکان٬ آموزش خوشنویسی با خودکار٬ آموزش خوشنویسی برای کودکان٬ آموزش خوشنویسی به کودکان اول دبستان٬ آموزش خوشنویسی در دبستان

قواعد آموزش خوشنویسی به کودکان آموزش حرف ع و غ

به حروف “س” ، “ص” ، “ط” ، “ف” ، “ق” ، “ن” می چسبد.

آموزش خط به دانش آموزان٬ آموزش خط به کلاس اولی ها٬ آموزش خط به کودکان٬ آموزش خط تحریری به صورت تصویری٬ آموزش خط تحریری به کودکان٬ آموزش خوشنویسی با خودکار٬ آموزش خوشنویسی برای کودکان٬ آموزش خوشنویسی به کودکان اول دبستان٬ آموزش خوشنویسی در دبستان

به حروفی که حالت پایین رونده دارد مانند “ر” ، “ح” ، “م” ، “و”، “ی” متصل می شود.

آموزش خط به دانش آموزان٬ آموزش خط به کلاس اولی ها٬ آموزش خط به کودکان٬ آموزش خط تحریری به صورت تصویری٬ آموزش خط تحریری به کودکان٬ آموزش خوشنویسی با خودکار٬ آموزش خوشنویسی برای کودکان٬ آموزش خوشنویسی به کودکان اول دبستان٬ آموزش خوشنویسی در دبستان

“ع” وسط : “ع” دروسط کلمه یا اتصال شکل منحصر به فردی دارد.این شکل ترکیبی از کلاه الف وسرح می باشد.

آموزش خط به دانش آموزان٬ آموزش خط به کلاس اولی ها٬ آموزش خط به کودکان٬ آموزش خط تحریری به صورت تصویری٬ آموزش خط تحریری به کودکان٬ آموزش خوشنویسی با خودکار٬ آموزش خوشنویسی برای کودکان٬ آموزش خوشنویسی به کودکان اول دبستان٬ آموزش خوشنویسی در دبستان

آموزش خط به دانش آموزان٬ آموزش خط به کلاس اولی ها٬ آموزش خط به کودکان٬ آموزش خط تحریری به صورت تصویری٬ آموزش خط تحریری به کودکان٬ آموزش خوشنویسی با خودکار٬ آموزش خوشنویسی برای کودکان٬ آموزش خوشنویسی به کودکان اول دبستان٬ آموزش خوشنویسی در دبستان

 

تمرین خوشنویسی حرف (ک و گ)
دیدن نوشته

تمرین خوشنویسی حرف “ع”

آموزش خط به دانش آموزان٬ آموزش خط به کلاس اولی ها٬ آموزش خط به کودکان٬ آموزش خط تحریری به صورت تصویری٬ آموزش خط تحریری به کودکان٬ آموزش خوشنویسی با خودکار٬ آموزش خوشنویسی برای کودکان٬ آموزش خوشنویسی به کودکان اول دبستان٬ آموزش خوشنویسی در دبستان

سرمشق خوشنویسی حرف “ع”

آموزش خط به دانش آموزان٬ آموزش خط به کلاس اولی ها٬ آموزش خط به کودکان٬ آموزش خط تحریری به صورت تصویری٬ آموزش خط تحریری به کودکان٬ آموزش خوشنویسی با خودکار٬ آموزش خوشنویسی برای کودکان٬ آموزش خوشنویسی به کودکان اول دبستان٬ آموزش خوشنویسی در دبستان

خریدمجموعه آموزشی خوشنویسی با خودکار

پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق

پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق

مجموعه فوق شامل دو محصول بی نظیر و کامل در زمینه آموزش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار می باشد، یکی مجموعه آموزش خط تحریری نستعلیق خوش خطی از استاد سجاد مهری که کاملترین و جامع ترین مجموعه مالتی مدیا در زمینه یادگیری و آموزش خوشنویسی با خودکار می باشد و شامل بیش از ۶/۵ ساعت فیلم آموزشی است، و دیگری کتاب دانشنامه آموزش خط تحریری از استاد سید مهدی محمودی که کاملترین کتاب مصور و رنگی در زمینه آموزش خط تحریری می باشد.

khoshkhati-telegram

پرداخت و دانلود

[box type=”success” align=”right” ] آموزش جامع خط تحریری و خوشنویسی با خودکار (دانلود کل مجموعه)

دانلود دوره مقدماتی مجموعه آموزش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار

فرمت: تصویری + jpg قابل پخش بر روی موبایل، تبلت، کامپیوتر و دستگاه پلیر خانگی

حاوی بیش از ۳۸۰ دقیقه ( ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه) فیلم آموزشی

۱.۲۸ گیگابایت فایل آموزشی فقط بیست و نه هزارتومان!

[purchase_link id=”750″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

[/box]

سجاد مهری

مدرس خوشنویسی و نقاشی خط

۲ پاسخ به “قواعد آموزش خوشنویسی به کودکان آموزش حرف ع و غ”

  1. فاطمه ص گفت:

    من معلم خط کلاس سوم و پنجم دبستانم این روشی که توضیح دادین جوابگو نیست . خیلی خشکه … لازمه که مثلا با نقاشی یا بازی تلفیق بشه و اینکه بنظرم حتما لازم نیست نستعلیق بنویسن بعضی حروف و اتصالات کلمه ها تو نستعلیق برای بچه ها سخته و از تمرین درسی فراتر نمیره…

    • خوش خطی آموزش خوشنویسی با خودکار گفت:

      با سلام درست میفرمایین ولی این مجموعه به صورت تصویری طراحی نشده برای آموزش در سنین پایسین این مجموعه به صورت جامع ساخته شده که قابل استفاده برای تمام سنین باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *