×
خانه » مقالات » چند توصیه و تجربه در آموش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار
26 ژوئن 2017

چند توصیه و تجربه در آموش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار

چند توصیه و تجربه در آموش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار احتیاج به تمرین های زیادی دارد که بعد از استفاده از یک مجموعه آموزش خط خودکاری خوب باید انجام داد ولی انجام تمرینات در برخی موارد سخت و زمان گیر بوده و در برخی موارد هم هنرآموز را خسته می کند برای راحتی و سهولت در یادگیری و همچنین تسریع بخشیدن ب پیشرفت هنرآموزان گرامی چند توصیه و تجربه را در اختیارشان قرا رداده ایم:

تجربه ۱: برای افزایش سرعت و بالابردن دقت در یادگیری پیشنهاد میشود که از کاغذهای پوستی و شفاف بهره ببرید و به اینصورت که آن کاغذ شفاف را بر روی سرمشق بگذارید و از روی کلمات سرمشق بدقت تمرین نمائید و همچنین برای عیب یابی خط خود میتوانید از همین روش بهره ببرید به اینصورت که بعد از نوشتن کلمه بر روی کاغذ شفاف آنرا بر روی سرمشق منطبق نموده و عیبهای خط خود را براحتی پیدا نمائید.

تجربه ۲: بعضی کلمات از دو یا چند کلمه کوچک پیشوسته تشکیل شده است مثل (کلید) که از دو کلمه (کا) و (ئید) تشکیل شده است بنابراین برای تمرین این کلمات بهتر است آن کلمه های کوچک ابتدا تمرین شوند و سپس از اتصال آنها به یکدیگر کلمه بزرگ مورد نظر شکل گیرد.

جربیات-تمرین-در-خط-تحرییر

تجربه۳: برای رفع خستگیدر تمرین میتوانید از قلم های مختلف (مداد،خودکار،روان نویس و …) ورنگهای متفاوت و کاغذهای متنوع استفاده کنید و هیچگاه در حال خستگی به تمرین اجباری نپردازید، هرچند توصیه میشود برای تمرین بهتر از خودکار بیک ۱٫۶ لارج استفاده کنید.

تجربه ۴: در طی آموزش گاهی خط فعلی خود را با خطوط گذشته خویش مقایسه کنید تا میزان پیشرفت خود را بسنجید و هم با مشاهده پیشرفت خود از نشاط و انگیزه بیشتری در جهت آموزش برخوردار گردید.

چند پرسش و پاسخ در مورد خط تحریری و خوش خطی
دیدن نوشته

تجربه ۵: حرکات مختلف در کلمات را جداگانه مد نظر قرار دهید و مستقلا آنها را تمرین کنید و اتاق خلوت و روشن و مکان راحتی را جهت تمرین انتخاب کنید و به طریقه صحیح نشستن و صحیح قلم بدست گرفتن دقت کافی نمائید.

در ادامه به بیان چند توصیه مهم و کلیدی نیز در خصوص خوش خطی میپردازیم:

توصیه: امر آموزش خوشنویسی را با ذکر الهی و استعانت از حضرت حق جل و علا شروع کنید و بر خدا توکل کنید و از او مدد بخواهید که او ولی التوفیق است، و رمز موفقیت نصرت و عنایت اوست و در این راه صبر و حوصله و طاقت و پیشه را همراه خود سازید و از لحظه شروع به آموزش از بد نویسی و تند نویسی اجتناب کنید

توصیه: هر حروف و کلمه ای را به همان حدی که فراگرفتید سعی کنید آنها را با همان آموزه های جدید بنویسید و مطمین باشید که همان چند کلمه در زیبایی خط شما موثر است و بمرور زمان هرچه بر تعداد آموخته های شما افزوده شود بر زیبایی خط شما افزوده خواهد شد تا به حد کمال مطلوب برسد.

توصیه: در تمرینات خود به مشق نظری که همان نگاه دقیق به خط استاد ااهمیت دهید و برای هربار نوشتن کلمات، به سرمشق استاد با هدف نگاه کند و هیچگاه به عادتهای گذشته خود در نوشتن عمل نکنید که البته با تمرینات مداوم و با گذر زمان عادت های گذشته فراموش خواهند شد.

توصیه: قدر ایام فراغت را بدانید و همواره با نشاط و آرامش تمرین کنید و هیچگاه با بیحوصلگی و یا خستگی و شتاب و عجله به تمرین نپردازید و هرگز مایوس و نا امید از یادگیری نباشید زیرا خواستن توانستن است.

آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش سطر نویسی
دیدن نوشته

توصیه : صحه را مقابل خود بگیرید و بهنکات ترکیبی و کرسی کلمات که در همین کتاب شرح داده شده اهمیت بدهید و همواره به پیشرفت بیندیشید و همیشه در پی کشف معیب و اصلاح آنها باشیم، و هیچگاه خط خود را با خط بذمقایسه نکنید که موجب پسرفت شما خواهد شد پس توصیه میشود خطوط زیبا را بنگرید.

لیست کامل دروس آموزش خط تحریری رایگان سایت خوش خطی

[toggle title=”آموزش نقطه و قواعد و قوانین نقطه” state=”close” ]

آموزش خط تحریری قوائد نگارش نقطه در خوشنویسی ( جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=”آموزش حرف الف در خوشنویسی و خط تحریری” state=”close” ]

آموزش حرف الف در خوشنویسی و خط تحریری (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=”آموزش حرف (ب پ ت ث) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار آموزش حرف ب (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=” آموزش حرف (ج چ ح خ ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ح (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=” آموزش حرف (د ذ ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (د) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=” آموزش حرف (ر ز ژ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و اموزش خوشنویسی با خودکار حرف (ر) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=”آموزش حرف (س ش) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (س) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=” آموزش حرف ( س ش کشیده) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و اموزش خوشنویسی با خودکار نوشتن (س) کشیده (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=”آموزش حرف (ص ض) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (ف)
دیدن نوشته

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری حرف (ص) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=”آموزش حرف (ط ظ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (ط) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=” آموزش حرف (ع غ ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری حرف (ع) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=” آموزش حرف (ف) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (ف) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=” آموزش حرف (ق) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (ق) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=”آموزش حرف (ک گ) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری آموزش حرف (ک) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=”آموزش حرف (ل) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری آموزش حرف (ل) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=”آموزش حرف (م) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (م) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=”آموزش حرف (ن) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (ن) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=”آموزش حرف (و) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (و) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=”آموزش حرف (و) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف ( ه ) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

[toggle title=”آموزش حرف (ی) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و اموزش نوشتن خوشنویسی با خودکار حرف (ی) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

 

سجاد مهری

مدرس خوشنویسی و نقاشی خط

یک پاسخ به “چند توصیه و تجربه در آموش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *